Wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego

Szkolna komisja wyborcza informuje, że w wyborach Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadzonych 10.04.2017 wzięło udział 587 uczniów.

Oddano 587 głosów, w tym 42 głosy nieważne, co stanowi 7% wszystkich wypełnionych kart do głosowania.

Uczniowie głosowali na jednego spośród trzech kandydatów w sposób tajny, zaznaczając na kartach do głosowania znak "x" przy nazwisku wybranego pretendenta.

Wyniki kształtują się następująco:
1) Janusz Nosek uzyskał 294 głosy, co stanowi 54% wszystkich głosów.
2) Gabriela Olewniczak uzyskała 175 głosów, co stanowi 32% wszystkich głosów.
3) Jakub Jankowski uzyskał 76 głosów, co stanowi 14% wszystkich głosów.

Z dniem dzisiejszym funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obejmuje Janusz Nosek. Stanowisko będzie pełnił jeden rok kalendarzowy (do kwietnia 2018r.).

Komisja Wyborcza w składzie:
1.Maślanka Mateusz
2.Ławrynowicz Alan
3.Krzętowska Maria
4.Oleszczuk Oliwer
5.Rynkiewicz Paulina
6.Sarnowska MartaGaleria